Preview Mode Links will not work in preview mode

De Golfpodcast


Jun 25, 2019

In deze aflevering blikken we terug op de toernooien van afgelopen week. Spreken we met de winnaar op de Alps Tour van afgelopen weeken en hoe ga je om met golf in de hitte.