Preview Mode Links will not work in preview mode

De Golfpodcast


Oct 31, 2023

Het was D-week voor de 3 Nederlandse golfers in Qatar. Besseling. Huizing en van Driel speelden alle drie voor kaartbehoud met wisselend succes. Luiten kwam zonder te spelen toch nog buiten de geschoonde top 10 voor een PGA Toerkaart. Nog volop werk aan de winkel voor 3 van de 4 Nederlanders op Tour. We hebben over een eindeloze playofgf bij de vrouwen, geschorswte spelers en nog veel meer ..