Preview Mode Links will not work in preview mode

De Golfpodcast


Nov 8, 2023

Q-school tijd. Hoe verging het de Nederlanders op second stage, wat zijn  de vooruitzichten van final stage? We hebben het over Jon Rahm en zijn plotselinge vertrek bij TGL, wat zou dat kunnen betekenen? De laatste kans voor Dewi Weber voor rechstreeks kaartbehoud en we bellen uitgebreid met Daan Huizing om zijn seizoen door te nemen.