Preview Mode Links will not work in preview mode

De Golfpodcast


Sep 5, 2023

Wat gebeurde er in Ierland met de driver van Anne van Dam? Had Joost een prima week in de Zwisterse bergen, staan we uitgebreid stil bij de definitieve selecties van de Ryder Cup en blikken we vooruit op het Big Green Egg Open met een speciale gast ..