Preview Mode Links will not work in preview mode

De Golfpodcast


Jan 24, 2024

De golfcontentgoden waren ons deze week weer eens gunstig gezind: Het wonder van La Quinta, De Revenge van Rory, Transgender talk, Ko's comeback, de nieuwe Tiger Trend en natuurlijk the Snowman in the Desert. Dit en nog veel meer in aflevering 239.